Danielsson, Josef I

Ort: Karlshamn

Josef Israel Danielsson (f. 14/12 1851 i Karlshamn) startade omkring 1872 en cigarrfabrik. Rörelsen upphörde 1903. Han sysslade även med yllefabrikation.
1896 var E.G. Pettersson och Sven Olsson delägare i fabriken.
1901 sysselsatte fabriken 4 man och deras arbetstid var 07.00-19.00 med en timmes rast.
Arbetslönen var 6:50, 9 eller 10 kr per 1000 st cigarrer och 5:50 per 1000 st cigarrcigarretter.

Josef Danielsson var gift med Berta Persson (f. 24/10 1838 i Asarum, Blekinge län)

De hade barnen:

Nanny Elvira, född 1873 i Karlshamn, utvecklade senare sinnessjukdom och vårdades på hospitalen i Lund och Malmö.
Helga Ulrika, född 1875 i Karlshamn
Terese Lydia, född 1877 i Karlshamn

samt pigan Ida Olsdotter (f. 1870 i Asarum)
Familjen bodde i Qvarteret Asia N:o 203. Josef Danielsson är ägare till fastigheten.

1907 inflyttar Josef och Berta i fastigheten (no 140) Åkarp no 1 i Asarum. Josef står då som ägare till fastigheten och till Åkeholms yllefabrik. Orten Åkarp bytte namn 1902 till Åkeholm för att ej sammanblandas med Åkarp i Skåne.

Efter hustruns död 1914 flyttar Josef till Karlshamn där han avlider 1919.

 

Notis i Hvar 8:e dag år 1901 – 1902:

”J.J. Danielsson

50 år fyllde den 14 dec. fabrikören
Josef J. Danielsson i Karlshamn,
hvilken härvid fick mottaga många
lyckönskningar. D, som är en af
stadens mest framstående affärsmän,
startade blott 20 år gammal en
cigarrfabrik och 1893 en betydande
yllefabrik. Han är en man med mångsidiga
intressen.”

 

 

1882 års priskurant upptar cigarrerna:

100 kr per 1000 st

Samanella de la Ceylon

La Oposicion

El Condor de los Andes

Comodetto

Grandeza

Hundra Kronor

80 kr per 1000 st

Victoria

La Raissa

La Introduction

Las dos Polomas

Parisiana

Koolemans Beyen

60 kr per 1000 st

Vega

Sultan

Bismarck

La Cruz á Venera

Amphitrite

El Morro

Nornan

High Life

Los Amigos

50 kr per 1000 st

La Bella Luca

La Alma

La Caronada

Oceana

40 kr per 1000 st

La Augusta

El Globe

La Brunette

H. Upman