Duwell, Peter

Ort: Karlshamn

Brukspatronen Peter Duwell (1743-1825) fick den 11 oktober 1785 hallrättens resolution att tillverka kardustobak i Karlshamn.
Företaget uppgick 1804 i Sven Lundbergs tobaksspinneri i samma stad.

År 1814 ansökte Peter Duwell att vid sin egendom Gustafsborg i Asarum få anlägga en tobaksfabrik. Ansökan avslogs av Kungl. Maj:t då tobaksfabriker var ”stadsmannanäringar” och enligt 1739 års manufakturförordning ej fick läggas på landet.

 

Peter Fredrik Duwell föddes den 9/3 1743 i Karlshamn där han också avled den 26/3 1825. Han var son till yllefabrikören Christoffer Duwell och Brita Cecilia Hackaert och gick i lära hos sin far. Han gjorde ett års praktik på firman Heyderich & Fabricius. Under ett år på företag i Lübeck lärde han sig italiensk dubbelbokföring. Efter att ha arbetat hos handelsmannen Mesterton fick han 1771 burskap som handlare i Karlshamn. Han arbetade med export av virke och var även skeppsredare.

Tillsammans med köpmannen S. Lundberg och N.B. Santesson startade han en garverirörelse i Asarum. Senare drev han ett engelskt garveri i Ronneby. Han var kapten i borgarkåren i Karlshamn. Han var riksdagsman i flera omgångar för för borgarståndet, först i Karlshamn och 1812 även för Eksjö.