Turk, n:r 416

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Turk. Svensk cigarett med exakt samma utseende och n:r som Arab. Oklar på när och varför den tillverkades.

Eventuellt hade den namnet på grund av export till Finland