Turk (tobaksersättning)

Tillverkas av: Tobaksersättningsföretag

Röktobak tillverkad av ersättningstobak.

Fabrik och tid okänd