Prince Extra Lights

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Nikotinsvagare variant av Prince tillverkad av Svenska Tobaks AB från 1990