Prince KS

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

King Size variant av Prince tillverkad av Svenska Tobaks AB 1964-1981.