Cavalla, N:r 472

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cavalla var en cigarrett som tillverkades av orientalisk tobak mellan 1931-1941 av Svenska Tobaksmonopolet. Priset var 5 kr för 50 st i bleckburk och 1 kr för 10 st år 1932.
Cigaretten återkom 1958-1966 i King Sizemodell.