Cecil

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaks AB 1965-1966.
Ursprungligen dansk cigarrett som tillverkades på licens i Sverige.

 

 

Cecil inköpt av mig i Qaqortoq, Grönland, därav den inuitiska varningstexten.