Cavalla KS

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Filtercigarett som tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet 1958-1966 i King Size format.
Priset 1958 var 3 kr för ett 20-pack.