Catchdry Licorice

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av Swedish Match sedan 1998.