Frans Suell, n:r 47

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1934-1944.

I reklam från 1935 presenteras den som:
Frans Suell.
Liten fyllig lunchcigarr med havanna- och brasilinlaga samt sumatra täckblad
-Pris 25 öre-

1915-1918 var n:r 47 cigarren Bremen