Humbug, n:r 34

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1915.
Tidigare tillverkad av Helsingborgs Cigarrfabrik.