Hudson, N:r 405

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1943-1962.

Tillverkad av amerikansk och orientalisk tobak.

Pappersförpackning om 20 och cigaretter. Motivet visade skyskrapor.
Priset var 1943 14 öre i styckepris.