Ameno, n:r 42

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobakmonopolet 1915-1916.

1916 var priset 17 kronor för 100 stycken och 8,50 kr. för 50 st.