Ambrosia, N:r 60

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.

Tidigare tillverkad av P.C. Rettig i Gävle.

N:r 60 övertogs senare av cigarren Casino.

1916 var priset på Ambrosia 10 kr för 50 st.