Cortéz Cigarillos Refill

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller tillverkade av Svenska Tobaks AB från 1984.