Cortéz Cigarillos Lights

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller tillverkade av Svenska Tobaks AB 1991-1996.