Albatross, n:r 481

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA före 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet. Produktionsår oklart.