Happy Days

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Happy Days var ett snus ursprungligen från U S Tobacco Co som salufördes av Svenska Tobaks AB.
Det fanns som Happy Days mint 1973-1977 och
Happy Days Natural 1973-1976.

Snuset lanserades med annonser under sommaren 1973.