Hannibal, no. 251

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1920-1922.

 

 

Reklam från Hvar 8 dag 12 feb. 1922