Epoca, n:r 29

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.

1916 var priset 15 kronor för 100 st.