Ossip

Tillverkas av: Nils Noréns Cigarrfabriks A.B.

Cigarett av turkisk typ inregistrerad av Nils Norén, grosshandlare, Uppsala. Registrerad den 29 oktober 1892. Texten på asken är helt på ryska.