El Cruzado, n:r 36

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
Tidigare tillverkad av Gustaf Nordströms Cigarrfabrik i Stockholm.
1916 var priset 15 konor för 100 st.