El Conde, n:r 105

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1921-1921.
Priset var 25 öre för en cigarr år 1921.