Justitierådet, N:r 66

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet:

1927-1929
1939-1944

1929 års styckepris var 50 öre.
1940 var priset 15 kronor för låda om
25 st.