Juno

Tillverkas av: Hallins Tobaksfabriksaktiebolag

3-öre cigarr tillverkad av Hallin i Malmö 1887.