Hallins Tobaksfabriksaktiebolag

Ort: Malmö

År 1870 började C.A. Hallin tillverka tobak. Bolagsordningen antogs den 15 september 1873.
En inregistrering den 15 maj 1888 visar att aktiekapitalet var 300 000 kr.
Styrelsen bestod av grosshandlaren Edward Engeström, f. 1821 i Danmark, bankdirektör August Theodor Lundquist, f. 1819 på Lovön, grosshandlaren Mathias Peter Emil Flensburg, f. 1843 i Sankt Petri församling i Malmö, Axel Albert Edgren som verkställande direktör samt Olof Jönsson som disponent.

Den första strejken och lockouten inom svensk tobakshantering skedde 1889 och då kom Hallins fabrik på obestånd och nedlades strax därefter. Företaget låg i kvarteret n:o 32 Jörgen Kock vid Västergatan 91,93.

Under en period var Hallins Malmös näst största fabrik med endast F.H. Kockums som större.

Här arbetade Gustaf Nordström som resande innan han startade sin tobaksfabrik i Stockholm.
Adolf Peil var verkmästare vid fabriken innan han startade egen fabrik i Malmö.

 

Produkter
Juno
Malmö Rapé
Nelly
Pythia
Richmond Smoking
Virginia (Hallins)

Personkoppling
C.A. Hallin
Adolf Peil

Gustaf Nordström