Nelly

Tillverkas av: Hallins Tobaksfabriksaktiebolag

Cigarr á 3 öre tillverkad vid Hallins i Malmö.