Negrohead, n:r 813

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Mörk, fyrkantig, pressad tuggtobak av virginiatyp tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.
Flätan var grovspunnen och 8 mm tjock och såldes huvudsakligen i mellersta Sverige.

1952 kostade 250 gr. 10:80 kr. eller 60 öre för en fläta.