Negrohead, n:r 810

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tjock, kort, grovspunnen och saltsåsad fläta med 8,5 mm tjocklek. Plattpressad tuggtobak av kentuckytyp tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.
Försåldes huvudsakligen i södra och mellersta Sverige.

1952 var priset 9:90 kr. för 250 gr. eller 55 öre för en fläta.