Pythia

Tillverkas av: Hallins Tobaksfabriksaktiebolag

Cigarr á 3 öre tillverkad av Hallins Tobaksfabriksaktiebolag i Malmö 1887.