Vaalea

Tillverkas av: Strengberg, Ph.U. & C:o (Finland)

Tobaks tillverkad av Ph. U. Strengberg & C:o i Jakobstad, Finland