Virginia (Hallins)

Tillverkas av: Hallins Tobaksfabriksaktiebolag

Snus i flaska á ett skålpund från Hallins i Malmö år 1887.