Virginia (Unionen)

Tillverkas av: Unionen, Cigarr- och Tobaksfabriken

Röktobak i bleckburk tillverkad av Cigarr- och tobaksfabriken Unionen i Malmö.