Virginia BB, n:r 672

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak för lösviktsförsäljning tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1920.
1916 var priset 25 kr för en kagge på 5 kg.

Tidigare tillverkad av Rubens tobaksfabrik i Karlskrona.