Virginia Cigarrett Tobak

Tillverkas av: Sundin,A.T. & C:o, Tobaksfabriksaktiebolaget

Cigarrettobak tillverkad av A.T. Sundin i Västerås