Virginia Rull, n:r 885

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Finspunnen tuggtobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

1943 kostade 100 gr. 4:50 kr. eller 45 öre för en rulle.

1952 kostade 100 gr. 6:50 kr. eller 65 öre för en rulle.