Richmond Smoking

Tillverkas av: Hallins Tobaksfabriksaktiebolag

Upptas som röktobak i 1887 års priskurant från Hallins Tobaksfabriksaktiebolag i Malmö