Hamburger Cigarrfabriken, Malmö

Ort: Malmö

Den 29 oktober 1892 inregistrerade Lars Swärd, handlanden i ost, en cigarrtillverkning under namn Hamburger Cigarrfabriken. 1907 upphörde rörelsen och Lars Swärd fortsatte en hemmafabrikation av obetydlig omfattning. Denna inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Lars Svärd föddes 1852 i Trelleborg och var 1890 boende med sin fru, Sofia Alitia Rahm, född 1862 i Altuna, Västmanland, och barnen Lars Ernst Harald, född 1887, Carl Gustaf, född 1889, i Malmö Sankt Petri församling, kv. Liljan.

I familjen ingick även pigorna Hilda Ingeborg Pålsson, född 1873 i Lomma och Emma Johansson, född 1872 i Lund.