Henrik Adrians Cigarrfabrik.

Ort: Malmö

Handlanden Henrik Gustaf Daniel Adrian (f. 28/4 1858 i Gislöv, Malmöhus län) lät den 6 december 1889 inregistrera firman Henrik Adrians Cigarrfabrik.
1890 bodde Henrik Adrian i Sankt Petri församling i Malmö. I hushållet ingick även handlandebiträdet Johan Alfred Thomasson (f. 1872 i Urshult, Kronoberg)

När Henrik Adrian avled ombildades företaget till ett aktiebolag med ett kapital om 54 000 kr och en bolagsordning från 30 januari 1906.

Styrelsen bestod av Jöns Larsson ( f. 1855) som disponent, Lorentz Larsson som verkmästare och Per Wilhelm August Peterson.

Företaget låg vid Jacob Nilsgatan 45 och uppgick i Förenade Svenska Tobaksfabriker den 1 januari 1913.

Produkter
Jeanette