Hörstedt & Co

Ort: Malmö

Förre bokhållaren och grekiske vicekonsuln i Malmö, Adolf Fredrik Hörstedt (f. 20/4 1840 i Kristianstad, d. 10/4 1896 i Malmö) innehade handelsfirman Hörstedt och Co.
1871 började han driva tobaksfabrik vid Kalendegatan 14 i Malmö. (Kvarteret von Conow). fastigheten var även deras bostad.

År 1881 stiftades den Hörstedtska stipendiefonden till minne av 25 – årig vistelse i Malmö.  Kapital var 1 500 kronor.

Fabriksberättelserna från 1890 anger 8 anställda. 3 män och 3 kvinnor över 18 år.  1 man och 1 kvinna under 18 år.
tillverkningsvärdet var 15 123 krnor

Hörstedt var dessutom diponent vid Qvarnby bruksbolag och Kritbruksbolaget i Malmö. Han hade även intressen i skeppsredarbranchen.

Vid hans frånfälle 1896 överlät änkan Anna f. Adrian (f.21/3 1851 i Gislöv, Skåne, d. 6/12 1920 i Malmö) verksamheten till C.G. Kockum och Co. (se vidare detta företag). Anna Adrin var syster till tobaksfabrikör Henrik Adrian.

Adolf och Anna Hörstedt hade barnen: Vigsel 31/5 1868
Karl Adolf Samuel, f.4/4 1870
Einar August, f. 1/2 1873
Ellen, f. 15/3 1876
Konrad Vilhelm, f. 31/8 1880

Alla barnen födda i Malmö S:t Petri församling.

Produkter:

3 Kronor
Malmö Rappé no. 1
Äkta Satungar