Malmö Rappé no. 1

Tillverkas av: Hörstedt & Co

Röktobak från Hörstedt & C:o.

Märket inregistrerad 30 juni 1885.
Förpackning föreställde företagets lokaler på Kalendegatan.