Äkta Satungar

Tillverkas av: Hörstedt & Co

Cigarr från Hörstedt i Malmö som i 1880 års priskurant betingar ett pris på 55 kr
per 1 000 st.