Ärligt och Godt ( Petter Dahl)

Tillverkas av: Dahls, P. Tobaksfabrik

Kardustobak fråb Petter Dahl i Karlshamn

Märket ”Ärligt och Godt” fanns hos flera tillverkare.