Ärligt och Godt (YstadsTobaksfabriks Intressenters AB)

Tillverkas av: Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB. (Gamla fabriken)

”Ärligt och Godt” var en röktobak tillverkad av Ystads Tobaksfabrikers Intressenter AB. Den kallades i folkmun ”räligt och torrt” och var ett populärt märke.

Samma namn användes även av andra fabriker.