Jönssons Cigarrfabrik, August

Ort: Malmö

August Jönsson, f. 10/1 1861 i Malmö Karoli församling, hade sedan oktober månad 1895 drivit handel. Han lät den 31 oktober 1903 inregistrera firman August Jönssons Cigarrfabrik.

Rörelsen låg  i kvarteret n:r 22 Fliten vid Södra Promenaden 15 A. Fastigheten ägdes av August Jönsson.
Rörelsen var av ringa omfattning och inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

 

August Jönsson föddes den 10/1 1861 i Malmö Caroli församling som son till tullvaktmästaren Nils Jönsson. År 1881 utvandrade han till Köpenhamn och senare till Nord Amerika och gifte sig där den 15/9 1886 med  Kerstin Stadius, f. 15/3 1857 i Mora. De inflyttade från Nord Amerika till Malmö den 10/7 1893.

Kerstin avled den 12/3 1931.

August avled den 15/9 1940