Jungman Jansson, n:r 513

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Piptobak av shagtyp tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1941-1941 samt 1951-1962.

1941 var priset 32 kronor för 20 paket om 50 gram.
1958 var priset 3,30 kr. för ett paket om 50 gram.