Juwel, N:r 81

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad i tre omgångar av Svenska Tobaksmonopolet.
1915-1934
1939-1939
1943-1972
Priset var 1916 12 kr för 100 st.  Fanns i trälåda och pappförpackning.
1939 var priset 6,50 kronor för låda á 50 st. och 1,50 kronor för ask á 10 st.