General Portionssnus Light

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svenskt grovt snus tillverkat av Gothia sedan 1989.
Se närmare under Generalsnus, n:r 961