General Portionssnus

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svenskt grovt snus tillverkat av Svenska Tobaks AB sedan 1985.
Se närmare under Generalsnus, n:r 961.